cynhyrchion

 • Cold cardioplegic solution perfusion apparatus for single use

  Offer darlifiad toddiant cardioplegig oer ar gyfer defnydd sengl

  Defnyddir y gyfres hon o gynhyrchion ar gyfer oeri gwaed, darlifiad toddiant cardioplegig oer a gwaed ocsigenedig yn ystod gweithrediad cardiaidd o dan olwg uniongyrchol.

 • Disposable extracorporeal circulation tubing kit for artificial heart-lung machinec

  Pecyn tiwbio cylchrediad allgorfforol tafladwy ar gyfer peiriant ysgyfaint calon artiffisial

  Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys tiwb pwmp, tiwb cyflenwi gwaed aorta, tiwb sugno calon chwith, tiwb sugno calon dde, tiwb dychwelyd, tiwb sbâr, cysylltydd syth a chysylltydd tair ffordd, ac mae'n addas ar gyfer cysylltu'r peiriant ysgyfaint calon artiffisial ag amrywiol dyfeisiau i ffurfio cylched system waed arteriovenous yn ystod y cylchrediad gwaed allgorfforol ar gyfer llawfeddygaeth y galon.

 • Blood microembolus filter for single use

  Hidlydd microembolus gwaed ar gyfer defnydd sengl

  Defnyddir y cynnyrch hwn mewn gweithrediad cardiaidd o dan weledigaeth uniongyrchol i hidlo amrywiol ficroemboleddau, meinweoedd dynol, ceuladau gwaed, microbubbles a gronynnau solet eraill yng nghylchrediad allgorfforol y gwaed. Gall atal emboledd micro-fasgwlaidd y claf ac amddiffyn microcirciwiad gwaed dynol.

 • Blood container & filter for single use

  Cynhwysydd gwaed a hidlydd at ddefnydd sengl

  Defnyddir y cynnyrch ar gyfer llawfeddygaeth cylchrediad gwaed allgorfforol ac mae ganddo swyddogaethau storio gwaed, hidlo a thynnu swigen; defnyddir y cynhwysydd gwaed a'r hidlydd caeedig i adfer gwaed y claf ei hun yn ystod y llawdriniaeth, sy'n lleihau gwastraff adnoddau gwaed yn effeithiol wrth osgoi'r siawns o groes-heintio gwaed, fel y gall y claf gael gwaed awtologaidd mwy dibynadwy ac iach .