newyddion

Mae isbwysedd mewn dialysis yn un o gymhlethdodau cyffredin haemodialysis.Mae'n digwydd yn gyflym ac yn aml yn gwneud i haemodialysis fethu'n esmwyth, gan arwain at ddialysis annigonol, gan effeithio ar effeithlonrwydd ac ansawdd dialysis, a hyd yn oed bygwth bywydau cleifion mewn achosion difrifol.
Mae cryfhau a rhoi sylw i atal a thrin isbwysedd mewn cleifion dialysis yn arwyddocaol iawn i wella cyfradd goroesi ac ansawdd bywyd cynnal a chadw cleifion hemodialysis.

Beth yw pwysedd gwaed isel canolig dialysis

 • Diffiniad

Diffinnir hypotension ar ddialysis fel gostyngiad mewn pwysedd gwaed systolig sy'n fwy na 20mmHg neu ostyngiad mewn pwysedd gwaed rhydwelïol cymedrig o fwy na 10mmHg, yn ôl rhifyn 2019 o'r KDOQI diweddaraf (Sylfaen Americanaidd ar gyfer clefyd yr arennau) a gyhoeddwyd gan yr NKF.

 • Symptomau

Gall cyfnod cynnar fod â diffyg pŵer, pendro, chwysu, poen yn yr abdomen, cyfog, chwydu, gall fod â dyspasm, cyhyr, amaurosis, angina pectoris wrth i salwch fynd yn ei flaen, yn ymddangos yn ymwybyddiaeth i golli hyd yn oed, nid oes gan gnawdnychiant myocardaidd, claf rhannol symptom.

 • Cyfradd Digwyddiadau

Mae hypotension mewn dialysis yn un o gymhlethdodau cyffredin haemodialysis, yn enwedig yn yr henoed, diabetes a chleifion â chlefydau cardiofasgwlaidd, ac mae nifer yr achosion o isbwysedd mewn dialysis cyffredin yn fwy nag 20%.

 • Peryglu

1. Dialysis arferol cleifion yr effeithir arnynt, gorfodwyd rhai cleifion i ddod oddi ar y peiriant ymlaen llaw, gan effeithio ar ddigonolrwydd a rheoleidd-dra hemodialysis.
2. Yn effeithio ar fywyd gwasanaeth ffistwla mewnol, bydd isbwysedd hirdymor yn cynyddu nifer yr achosion o thrombosis ffistwla mewnol, gan arwain at fethiant ffistwla mewnol arteriovenous
3. Mwy o risg o farwolaeth.Mae astudiaethau'n dangos bod cyfradd marwolaethau 2 flynedd cleifion ag IDH aml mor uchel â 30.7%.

Pam cynhyrchu pwysedd gwaed isel mewn dialysis

 • Ffactor dibynnol ar gapasiti

1. Ultrafiltration gormodol neu ultrafiltration cyflym
2. Cyfrifiad anghywir o bwysau sych neu fethiant i gyfrifo pwysau sych y claf mewn pryd
3. Amser dialysis annigonol yr wythnos
4. crynodiad sodiwm o dialysate yn isel

 • Camweithrediad vasoconstrictor

1. Mae tymheredd y dialysate yn rhy uchel
2. Cymerwch feddyginiaeth pwysedd gwaed cyn dialysis
3. Bwydo ar ddialysis
4. Anemia cymedrol i ddifrifol
5. vasodilators mewndarddol
6. Neuropathi awtonomig

 • Swyddogaeth hypocardiaidd

1. Gwarchodfa cardiaidd â nam
2. Arhythmia
3. Isgemia cardiaidd
Allrediad 4.Pericardial
Cnawdnychiant 5.Myocardaidd

 • Ffactorau eraill

1. gwaedu
2. Y hemolysis
3. Sepsis
4. adwaith Dialyzer

Sut i atal a gwella dialysis pwysedd gwaed isel

 • Yn atal cyfaint gwaed effeithiol rhag lleihau

Rheolaeth resymol o ultrafiltration, ailasesu pwysau targed (sych) cleifion, cynnydd mewn amser dialysis wythnosol, gan ddefnyddio dialysis modd cromlin sodiwm graddiant llinellol.

 • Atal a thrin ymlediad amhriodol o bibellau gwaed

Lleihau tymheredd dialysate cyffuriau gwrthhypertensive lleihau neu roi'r gorau i feddyginiaeth osgoi bwyta yn ystod dialysis anemia cywir defnydd rhesymegol o gyffuriau swyddogaeth nerfol awtonomig.

 • Sefydlogi allbwn cardiaidd

Triniaeth weithredol o glefyd organig y galon, defnydd gofalus o'r galon wedi cyffuriau negyddol.

 


Amser postio: Tachwedd-06-2021