newyddion

Ar Fai 19, 2020, er mwyn diwallu anghenion strategol datblygu cynaliadwy a chyson y cwmni, agorodd Sanxin Medical Co, Ltd a Dirui Consulting Co, Ltd gyfarfod cychwyn rheoli prosiect adnoddau dynol. Mae'r prosiect yn canolbwyntio'n bennaf ar ymgynghori a chwnsela ar stocrestr talent, dewis cywir a hyfforddiant personél, ac mae'n gwella lefel rheoli adnoddau dynol cyd-gasglu'r cwmni trwy gyflwyno “strategaeth arwain adnoddau talent” Dirui.

Mynychodd brig a rheolwyr y cwmni y cyfarfod

▲ Zhang Lin, cyfarwyddwr yr adran weinyddiaeth a phersonél, oedd yn llywyddu'r cyfarfod

▲ Rhannu thema'r Athro Li Zubin

▲ Adroddiad ar brosiect cydweithredu Mr Zhao Fanghua

▲ Mr. Mao Zhiping, rheolwr cyffredinol y cwmni

Tynnodd y rheolwr cyffredinol Mao sylw at y ffaith “mae dechrau ei waith yn syml, a bydd diwedd ei waith yn enfawr.” Mae hyn nid yn unig yn arloesi yn ein rheolaeth adnoddau dynol Sanxin, ond hefyd yn ailadeiladu ein sefydliad. Mae galwad newid clir wedi cael ei seinio, goroesiad y mwyaf ffit, cyfraith natur hefyd yn berthnasol i ddatblygiad a thwf mentrau. Canolbwyntiwch, meddyliwch am newid a chynnydd, ac ymdrechu am y gorau. Rhaid i bobl Sanxin allu rhagori ar eu hunain, eu meithrin eu hunain, cyflawni eu hunain, ac arwain datblygiad ymgymeriadau iechyd gyda'r agwedd o sefydlu'r llanw yn ddewr, ac adeiladu Sanxin am ganrif!


Amser post: Ion-22-2021